Voorwaarden

Gezien de Covid-19 pandemie, zijn er VOORLOPIG GEEN CONCERTENin de St. Jozefkerk Zodra de situatie het weer toelaat wordt dat op de website kenbaar gemaakt.

De concerten vinden plaats op de laatste zondag van de maand, m.u.v. juli, augustus en december (zie de pagina AANMELDEN).

Het concert mag maximaal een uur duren en vindt plaats tussen 14:00 en 15:00 uur.

De kerk is vanaf 13:00 uur beschikbaar voor opstelling en een eventuele podiumrepetitie. Hierop kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt.

Het concert mag op geen enkele wijze invloed hebben op de inrichting van de kerk. Het altaar op het priesterkoor mag niet worden verplaatst.

De uit te voeren muziek heeft een min of meer sacraal karakter.

Er mag geen gebruik worden gemaakt van het Maarschalkerweerdorgel.
Wel kan gebruik worden gemaakt van het koororgel of het kabinetorgel, naast het hoofdaltaar.
Er is geen piano beschikbaar.

Er wordt geen huur geheven en er mag geen entree worden gevraagd. Na afloop van het concert wordt bij de uitgang een collecte gehouden, waarvan de opbrengst 50/50 wordt verdeeld tussen de uitvoerende(n) en de kerk (ter bestrijding van de onkosten, zoals bijv. verwarming).

U kunt uw eigen publiek uitnodigen en bent zelf verantwoordelijk voor eventuele andere publiciteit.
Er wordt geen koffie of thee verstrekt aan uitvoerenden of publiek.

Uiterlijk vier weken vóór het concert willen wij graag een programmaoverzicht in PDF format ontvangen, middels een email naar het email adres  info@uurtje-eeuwigheid.nl.
Als u een programma beschrijving wilt uitreiken aan het publiek, dan dient u daar zelf zorg voor te dragen, evenals het na afloop verwijderen van in de kerk achtergebleven programma’s.
Het geheel zal een sober karakter behouden.

Het is niet de bedoeling dat het concert een eventueel commercieel concert (waarvoor dan huur voor de kerk betaald moet worden) vervangt. De concertserie is met name bedoeld voor ensembles die anderszins moeilijk een concert kunnen organiseren.