Home

Met ingang van januari 2019 wordt het Uurtje Eeuwigheid voorlopig niet meer georganiseerd.

Podium voor amateur-muziekgezelschappen 
Van oudsher is de Rooms-katholieke kerk inspirator en bevorderaar geweest van architectuur, schilder- en beeldhouwkunst en natuurlijk van muziek. Vanuit deze traditie is in de St. Jozefkathedraal te Groningen het initiatief ontstaan om haar kerkgebouw op gezette tijden beschikbaar te stellen aan amateur-muziekgezelschappen voor wie het soms lastig is een goed podium te vinden. De prachtige kathedraal biedt met haar mooie akoestiek en sacrale ambiance een inspirerende plek waar vooral gewijde muziek helemaal tot haar recht komt. 

Concertserie ‘Uurtje Eeuwigheid’
Achtmaal per jaar is er voor amateur-muziekgezelschappen de gelegenheid om een concert te geven in de St. Jozefkathedraal. Deze concerten zijn iedere laatste zondag van de maand, m.u.v. maart/april (afhankelijk van Pasen), juli, augustus en december. De concerten beginnen altijd om 14.00uur en duren maximaal een uur.

Doelgroep
De concertserie ‘Uurtje Eeuwigheid’ is bedoeld voor amateur-ensembles die moeilijk een concert kunnen organiseren, omdat zij de kosten voor het huren van een geschikte lokatie niet kunnen dragen, of omdat de omvang van de uit te voeren muziekstukken niet voldoende is om een geheel concertprogramma te vullen. De uit te voeren muziek moet een min of meer sacraal karakter hebben. 

Gratis entree
Voor de concerten in deze serie wordt geen entreegeld gevraagd. Dit maakt dat ‘Een uurtje eeuwigheid’  niet alleen heel toegankelijk is voor ensembles, maar ook voor het publiek.