Home

Uurtje eeuwigheid weer georganiseerd vanaf januari 2020!

Het afgelopen jaar 2019 was het “Uurtje eeuwigheid” gestopt. 
We zijn blij om te melden dat er twee nieuwe organisatoren zijn:
Cas Straatman en Joop Workel.

Het was de bedoeling om weer te starten begin 2020.
Helaas werd de wereld verrast door de Covid-19 pandemie.
Tot nader order zullen er daarom geen concerten in het kader van het “Uurtje eeuwigheid” kunnen plaatsvinden.

Zodra de voorwaarden duidelijk zijn waaronder concerten weer kunnen plaatsvinden en vanaf wanneer die voorwaarden gelden, zullen we dat hier vermelden.

 

Podium voor amateur-muziekgezelschappen 
Van oudsher is de Rooms-katholieke kerk inspirator en bevorderaar geweest van architectuur, schilder- en beeldhouwkunst en natuurlijk van muziek. Vanuit deze traditie stelt de St. Jozefkathedraal te Groningen haar kerkgebouw op gezette tijden beschikbaar aan amateur-muziekgezelschappen voor wie het soms lastig is een goed podium te vinden. De prachtige kathedraal biedt met haar mooie akoestiek en sacrale ambiance een inspirerende plek waar vooral gewijde muziek helemaal tot haar recht komt. 

Concertserie ‘Uurtje Eeuwigheid’
Ongeveer achtmaal per jaar is er voor amateur-muziekgezelschappen de gelegenheid om een concert te geven in de St. Jozefkathedraal. Deze concerten zijn iedere laatste zondag van de maand, m.u.v. juli, augustus en december. Zie de pagina AANMELDEN.
De concerten beginnen altijd om 14.00 uur en duren maximaal een uur.

Doelgroep
De concertserie ‘Uurtje Eeuwigheid’ is bedoeld voor amateur-ensembles die moeilijk een concert kunnen organiseren, omdat zij de kosten voor het huren van een geschikte locatie niet kunnen dragen, of omdat de omvang van de uit te voeren muziekstukken niet voldoende is om een geheel concertprogramma te vullen. De uit te voeren muziek moet een min of meer sacraal karakter hebben. 

Gratis entree
Voor de concerten in deze serie wordt geen entreegeld gevraagd. Dit maakt dat ‘Een uurtje eeuwigheid’  niet alleen heel toegankelijk is voor ensembles, maar ook voor het publiek.