Aanmelden

Door het invullen van onderstaand aanmeldformulier kunt u kenbaar maken dat u geïnteresseerd bent in een optreden op een van de in de onderstaande tabel getoonde nog beschikbare data voor 2021.

U krijgt van ons bericht of de door u aangegeven datum voor u zal worden gereserveerd of dat deze al bezet is.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als u meerdere data opgeeft, zal als eerste gekeken worden of de eerste datum nog vrij is. Is dat niet het geval, dan zal naar de tweede opgegeven datum gekeken worden. Enzovoort.

Beschikbare data in 2021, stand augustus 2020
Alle data zijn afhankelijk van de ontwikkelingen i.v.m. de Covid-19 pandemie:

Zondag 27 juni 2021
Zondag 31 oktober 2021
Zondag 28 november 2021

Aanmeldformulier: